Interim-management
Dotterbloem 26, 5351 MB  Berghem
M 06 44187570     E tjb@theabongers.nl     I www.theabongers.nl

Interim-management

Een positieve en enthousiaste werkhouding is naar mijn mening de kortste weg naar succes. Als interim-manager ga ik allereerst op zoek naar de kracht in uw organisatie. Op basis van persoonlijke gesprekken en dossierstudie kom ik in korte tijd tot een goed beeld van de belangrijkste kracht en knelpunten. Mijn ervaring leert dat naast inhoudelijke informatie dit vaak waardevolle procesinformatie oplevert.

Met souplesse en vasthoudendheid  zorg ik voor resultaat en acceptatie"

Deze gebruik ik voor het vinden van de goede aanpak die past bij uw organisatie en uw medewerkers. Met betrokkenheid, veel energie en respect werk ik aan een opdracht. Met souplesse en vasthoudendheid zorg ik ervoor dat de dingen die gedaan moeten worden ook daadwerkelijk gedaan worden en een hoge mate van acceptatie kennen.

Ik ben beschikbaar :

  • voor waarneming van bestuur, directie of hoger management,
  • voor het werken aan veranderingen in uw organisatie,
  • als crisismanager voor het vinden van oplossingen op korte en lange termijn,
  • als coach en sparringpartner.

Neem voor meer informatie contact op 06-44187570.
Ik voeg graag waarde toe aan uw organisatie!

 

Site: QForma | Fotografie: Rens Plaschek